Instructiuni proprii

Instructiuni proprii

Structura instructiunilor proprii de securitate a muncii are la baza abordarea sistemica a aspectelor de securitate a muncii astfel incat  procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat, compus din urmatoarele elemente care interactioneaza reciproc:

➢ Executantul: omul implicat nemijlocit In executarea unei sarcini de munca
➢ Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca
➢ Mijloace de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte etc.) si obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.), care se utilizeaza in procesul de munca
➢ Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihologice, in care unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca

Reglementarea masurilor de securitate a muncii se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securitatii muncii la nivelul fiecarui element component al sistemului : executant, sarcina de munca, mijloace de productie, mediul de munca, propriu proceselor de munca din cadrul activitatii sau activitatilor care fac obiect de reglementare.

Retele sociale